STAFF

                                                                   

Iongwa Mashangao                                          

Co-founder and Executive Director

                                             

Washikala Malango                                           

Co-founder and Projects Coordinator

                          

Nathaniel Houghton

Projects Advisor      

                                                       

Kadjuki Tantine                                        

Finance and Administrative Officer    

                                                     

Makujano Sadi                                                       

Monitoring and Evaluation Officer

 

Kashindi Songolo

Communications Officer

 

Demule Kaskile

Training Facilitator

 

VOLUNTEERS

Misa Masoka

Bora Sadiki

Upcoming Events

Name Date Location
Leadership Accelerator 12/08/2013 Baraka, DR Congo